Hommeltrek
Hommeltrek

Hommeltrek

Hommelkoninginnen maken trektochten van honderden kilometers

Een vogeltrek kennen we allemaal. Jaarlijks migreren verschillende vogelsoorten van hun broedplek naar een plaats om te overwinteren. Maar wist je dat hommels een gelijkaardige trektocht maken?

Het waren vogelspotters in Nederland die het fenomeen ontdekten. Jaarlijks vatten ze post aan verschillende uitkijkpunten om trekkende vogels in kaart te brengen. Naast trekvogels kregen verschillende van deze trektellers ook hommels in hun vizier.

Het bleek te gaan om koninginnen op zoek naar een geschikte plaats om te broeden.

In de winter overleeft alleen de koningin van een hommelkolonie. In het voorjaar ontwaakt ze uit haar winterslaap en start ze een nieuwe kolonie in de onmiddellijke omgeving van haar overwinteringsplaats. maar bij een schaars voedselaanbod van vroege bloeiers zoals krokussen of wilgen onderneemt de koningin een trektocht tot wel honderden kilometers om een betere broedplaats te vinden. Een gewijzigd voedselaanbod in de periode van onverwintering zou hiervan aan de basis kunnen liggen.

Trektellers in Nederland die de tochten van de trekvogels in kaart brengen merkten de trekkende koninginnen al langer op en nu konden ook wetenschappers van de Wageningen universiteit het fenomeen vaststellen na waarnemingen op trektellen.org.

Het fenomeen van trekkende hommelkoninginnen werd toevallig ontdBij vogels gaat het om een wederkerende beweging. Vogels vliegen naar een overwinteringsplaats en keren in het voorjaar weer terug naar de regio waar ze broeden. Verschillende vogelspotters brengen deze bewegingen in kaart.

In de winter overleeft alleen de koningin van een hommelkolonie. Aangenomen werd dat de ze in het voorjaar een nieuw nest start in de buurt van de overwinteringsplaats. Maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Trektellers die die de tochten van vogels in kaart brengen merkten al langer dat hommelkoninginnen deze trektochten maken en nu Wetenschappers van de Wageningen universiteit ontdekten na toevallige waarnemingen op trektellen.org dat verschillende hommelsoorten een lange trektocht ondernemen om een nieuw nest te starten.

Als de hommelkoninginin het voorjaar uit haar winterslaap ontwaakt en zich op een ongeschikte plaats bevindt om een nest te starten, onderneemt ze een individuele trektocht waarbij ze verschillende honderden kilometers kan afleggen. Een hommel die hier in het Neteland overwintert zullen we volgend jaar dus misschien wel in Heist-aan-Zee moeten gaan zoeken.

Bron: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1365-2664.13768

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *