Wanneer plaats je de honingzolder op een bijenvolk?
Wanneer plaats je de honingzolder op een bijenvolk?

Wanneer plaats je de honingzolder op een bijenvolk?

Wanneer honingzolder plaatsen?

De vraag van vandaag: wanneer plaats je een honingzolder op een bijenkast?

Vorig jaar (2022) hadden heel wat bijenvolken al vanaf half maart een eerste honingzolder. Het voorjaar van 2023 is wel even anders. De weersomstandigheden waren lange tijd niet ideaal voor de honingbijen om veel nectar te verzamelen. De eerste keer dat de bijen goed konden uitvliegen en massaal stuifmeel van de wilgen verzamelen was in het weekend van 17-18-19 maart 2023. Op dat moment hadden de meeste bijenvolken een 3 à 4 ramen broed. Dankzij dit stuifmeel hebben de bijen hun volken kunnen uitbreiden naar een 7 tal ramen broed begin april. Momenteel (half april) hebben de meeste bijenvolken 2 broedkamers. De volken waarin deze twee bakken helemaal bezet zijn met bijen kregen ondertussen een eerste honingkamer.

Broed begin april

De bijen hebben veel broed en verzamelen wat stuifmeel maar van een grote nectardracht was begin april 2023 nog geen sprake. Het verzorgen en op temperatuur houden van het broed vergt veel energie van de bijen en ze teren daarvoor vooral op het wintervoer. Als imker is het uiterst belangrijk om de hoeveelheid voer in het volk nu goed op te volgen. Is er een tekort, minder dan 2 à 3 volledige ramen voer, zorg dan zeker voor extra suikerdeeg op het volk tot dat de temperaturen stijgen en de wilgen- en kersendracht op gang komt.

Broednest ruimte geven

Nu de eerste nectardracht op gang komt plaatsen we de honingzolder. Eerder gaven we de bijenvolken al extra ruimte door het broednest uit te breiden. Hiervoor plaatsen we een extra broedbak onder de romp waarin het broednest zich bevindt. In deze broedbak hangen we langs de buitenkant telkens 2 vulblokken. Uit het broednest halen we de 2 buitenste ramen met voer en hangen deze onderaan langs de buitenkant tegen de vulblokken. In het midden onderaan vullen we aan met wasramen. In de romp met het broed hangen we 2 nieuwe wasraten vlak naast het broednest en schuiven de ramen met voer en stuifmeel op naar de buitenkant.

Bijen bouwen van boven naar beneden

Door de bak met wasraten onderaan te plaatsen kunnen de bijen hun broednest naar onder uitbreiden. Bijen bouwen immers van boven naar beneden. Ze bouwen de waswafels dus eerst bovenaan, grenzend aan het broednest op de 2e romp, uit.

Een belangrijk voordeel hierbij is dat de warmte van het broednest geconcentreed blijft in de bovenste romp. Dat helpt de bijen om het broed op temperatuur te houden. De nachten zijn immers nog behoorlijk koud met temperaturen rond het vriespunt.

De wasraten die we in de bovenste bak net naast het broednest hebben gehangen wordt dankzij de warmte van het broednest vlot uitgebouwd en belegd. De jonge bijen leven zich uit met het zweten van was waardoor ze nog niet aan zwermen gaan denken.

Heb je lege, uitgebouwde ramen van vorig jaar beschikbaar dan kan je die gebruiken om onderaan te hangen in plaats van de waswafels. Maar we raden aan om naast het broednest op te bouwen wasraten te hangen. Bijen bouwen graag en het werkt zwermvertragend.

Honingzolder bovenop het broednest

Van zodra ook de onderste romp bezet is met bijen en de raten worden uitgebouwd kan je bij goede temperaturen en goede weersvooruitzichten de honingzolder gaan plaatsen. We zijn steeds voorzichtig en geven de bijen een bak met vulblokken aan de buiten kant en uit te bouwen wasraten gecentreerd in het midden. De opstijgende warmte concentreert zich zo bij de uit te bouwen ramen wat de bijen helpt om de was snel uit te bouwen.

honingzolder plaatsen
honingzolder plaatsen: bekijk de weersvoorspelling

De weerspelling geeft nog enkele dagen minder weer aan, maar vanaf half april lijkt de lente echt te beginnen en zal er veel nectar en stuifmeel verzameld worden door de bijenvolken.

Hoe ontwikkelde het bijenvolk vorig jaar?

In 2022 was maart uitzonderlijk zonnig. Wilgen kwamen al van begin maart in bloei. De bijenvolken profiteerden ervan om massaal het gele stuifmeel van de mannelijke boswilg te verzamelen. De aanvoer van vers stuifmeel is een enorme boost voor de ontwikkeling van het bijenvolk.

Met temperaturen die vanaf half maart boven 15° uitstegen werd door de bijen ook al massaal nectar verzameld. Bijen bouwden waswafels als gretig uit en stopten ze vol nectar.

We controleerden half maart enkele volken en stelden vast dat alle cellen in de romp gevuld waren met ofwel:

  • gesloten wintervoer
  • open broed
  • gesloten broed
  • nectar

Ook tussen het broed bevond zich veel nectar. Elke cel waaruit een bij geboren was werd meteen gevuld met vers voer. Bij sterke volken was het hoognodig om de honingzolder op de bovenste broedbak te plaatsen.

Honingzolder plaatsen als het bijenvolk er klaar voor is

Zijn niet alle ramen van het broednest bevolkt met bijen en is er nog veel lege ruimte in de bijenkast, dan wacht je beter nog even met het plaatsen van de honingzolder. Je zou dan wel een wasraam kunnen toevoegen aan de zijkant van het broednest zodat de jonge bijen alvast kunnen bouwen en zodat het broednest verder kan groeien.

Algemene stelregel voor het plaatsen van een honingzolder

Algemene stelregel:

Plaats een honingzolder wanneer de zoete kers in bloei staat en bij gunstig weer

Zodra de zoete kersen in bloei staan is het aanbod aan stuifmeel en nectar overvloedig en kan je bij zonnig weer en temperaturen boven 15° zonder problemen een honingzolder plaatsen.

Deze kan volledig uit wasramen bestaan. Is het weer goed en het volk sterk, dan zullen de bijen de honingbak snel uitbouwen als ze de ruimte nodig hebben.

Lees hier meer over ruimte geven aan een bijenvolk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *